Selecteer een pagina
Verklaring omtrent goed gedrag aanvragen

03/01/2022

Verklaring omtrent gedrag
 • Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?
 • Wat is een VOG?
 • Hoe vraag je een Verklaring Omtrent Gedrag aan?
 • Wanneer heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Wanneer een bedrijf of organisatie nieuwe mensen aanneemt, dan heeft dit bedrijf graag de zekerheid betrouwbare mensen in huis te halen. Een hulpmiddel hierbij is de Verklaring Omtrent Gedrag (ook heel vaak afgekort in VOG). Deze verklaring omtrent gedrag geeft aan dat de toekomstige medewerker geen risico is voor de functie waarin hij of zij gaat werken. Behalve een werkgever-werknemer-relatie, zijn er ook andere omstandigheden waarbij iemand een VOG dient aan te vragen, waarover later in deze tekst meer. Aan het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) zijn kosten verbonden. Vraagt men deze aan bij de gemeente in dienst woonplaats, dan zijn de kosten € 41,35 (inclusief leges) en deze dienen direct aan de balie te worden voldaan. Een andere optie is om online een aanvraagformulier VOG in te vullen. De website waar de aanvraag wordt ingevuld en afgehandeld, zal hiervoor kosten in rekening brengen. Daarnaast moet men nog rekeningen houden met de leges van € 33,85.

Wanneer is een VOG-aanvraag nodig?

Een verklaring omtrent gedrag is wettelijk verplicht wanneer men bijvoorbeeld als onderwijzer of taxichauffeur aan de slag wil. Maar verder staat het in principe iedere werkgever vrij om toekomstige medewerkers om een VOG te vragen. Dit is vooral van belang wanneer iemand:

 • met geld en goederen gaat werken;
 • met vertrouwelijke en/of gevoelige informatie in aanraking komt;
 • met kwetsbare mensen gaat werken, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking;
 • toegang heeft tot machines, opslag, gevaarlijke stoffen, virussen etc;
 • werkt met energie, ICT, waterveiligheid;
 • in een functie wordt geplaatst met macht of veel bevoegdheden.

Maar, zoals eerder aangegeven, zijn er ook andere omstandigheden waarbij een VOG nodig is, zoals bij:

 • emigratie;
 • een visumaanvraag;
 • adoptie van een kind;
 • lidmaatschap van een schietvereniging;
 • vrijwilligerswerk bij een sportvereniging;
 • het aanvragen van een huisvestingsvergunning.

Digitaal VOG

Zoals hierboven beschreven, is het mogelijk om een VOG via een online aanvraagformulier te regelen. Dit heeft enkele voordelen, zoals:

 • Je hoeft dit niet persoonlijk te doen, de werkgever kan dit eveneens doen.
 • Je kunt het gemakkelijk aan de computer thuis of op het werk regelen.
 • De afhandeltijd is korter, dus je hebt de VOG sneller.
Verklaring omtrent goed gedrag aanvragen

Hoe vraag je een VOG digitaal aan?

Wanneer je een website bezoekt die deze aanvraag faciliteert, dan vind je hier een online aanvraagformulier. De werkgever of jijzelf vult dit in en dient het digitaal in. Op dat moment kan direct de vergoeding aan de dienstverlenende website worden voldaan. De dienstverlener controleert het ingevulde aanvraagformulier en stuurt het door naar Dienst Justis. Dit is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betrokkene ontvangt dan een e-mail met een code en moet met deze code de identiteit te bevestigen.

Het onderzoek

Na het bevestigen van de identiteit, start Dienst Justis het onderzoek. Wordt er niets gevonden, dan wordt de VOG direct afgegeven. Dit is maximaal twee weken na het indienen van de aanvraag. Wordt er wel iets gevonden, dan is nader onderzoek nodig en kan het tot acht weken duren voordat betrokkene de VOG dan wel een afwijzing ontvangt. Ontvangt men een afwijzing, dan kan daartegen bezwaar worden ingediend.

Alle berichten

Wat is het beste merk van elektrische fietsen?

Wat is het beste merk van elektrische fietsen?

Als AI-model heb ik geen toegang tot realtime gegevens of de mogelijkheid om specifieke merken te beoordelen na mijn kennisgrens in september 2021. Bovendien kunnen meningen over het "beste" merk elektrische fietsen sterk variëren, afhankelijk van individuele...

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit verwijst naar transportmethoden en -systemen die minder impact hebben op het milieu en bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen op de lange termijn. Het is een benadering van transport die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen...

Verkeersregelaars inhuren

Verkeersregelaars inhuren

Als u verkeersregelaars wilt inhuren, zijn er verschillende stappen die u kunt volgen om ervoor te zorgen dat u gekwalificeerde en betrouwbare professionals krijgt. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen: Controleer de wettelijke vereisten: Controleer de lokale...