Selecteer een pagina
Onderhoud met minimale overlast

25/11/2021

Renovering huis

Als je het hebt over onderhoud, verbouwing of renovatie van woningen, dan zijn er twee factoren van belang: tijd en geld.

Uitgaande van het feit dat je de eigenaar bent van een woning, voor een huurhuis is immers de verhuurder verantwoordelijk, is elke stap die woning op een of andere manier aan te passen een grote. De belangrijkste vragen die men zichzelf dan stelt: hoeveel gaat het me kosten en hoe lang gaat het allemaal duren?

Wat is wat precies?

  • Verbouwing: dit is een ingrijpende en bouwkundige verandering van een gebouw, waarbij onderdelen geheel of gedeeltelijk worden afgebroken om het vervolgens naar wens weer op te bouwen
  • Renovatie: hieronder verstaan we een aanpassing en modernisering van een woning, zodat deze weer voldoet aan de meest recente en relevante eisen en voorwaarden.
  • Onderhoud: het bijwerken en weer in goede staat brengen van bestaande onderdelen. In principe vinden er dan geen structurele veranderingen plaats.

Effectief werken

Of het nu gaat om verbouwing, renovatie of onderhoud, het kan daarbij geen kwaad uit te gaan van een aantal stappen:

  • Wat wilt u dat er precies gebeurd?

Hoe gedetailleerder de lijst van te ondernemen werkzaamheden, hoe gemakkelijker het is te controleren wat wel en niet gedaan is.

Als u bepaald heeft wat u wilt, zult u moeten uitvinden wat u mag en kan doen. Het gaat hier bijvoorbeeld om mogelijke noodzakelijke vergunningen, maar het kan ook geen kwaad, afhankelijk van de veranderingen, met buren of straat contact op te nemen.

  • Wat zijn de kosten, en wat is uw budget?

Deze moeten natuurlijk op elkaar afgestemd worden. U zult offertes kunnen aanvragen en een vakman laten komen om te bepalen wat wel en niet kan. Op die basis kunt u vervolgens op zoek gaan naar een bedrijf, dat de beste voorwaarden biedt met uw budget het gevraagde onderhoud te doen.

Overigens is het mogelijk dat u financiering nodig heeft voor renovatie of verbouwing. Zorg ervoor dat u dit op tijd geregeld heeft.

  • Wie gaat het uitvoeren?

Bij klein onderhoud kunt u zelf het heft in handen houden en bijvoorbeeld een klusjesman inhuren. Bij grote taken kunt u het gehele project uit handen geven. Ook hier spelen kosten en prestaties een belangrijke rol.

Planning

Er is niet aan te ontkomen dat werkzaamheden aan uw woning tijdelijk ten koste zullen gaan van uw woonomstandigheden, voordat ze na afloop op het gewenste niveau zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat de tijd zo efficiënt mogelijk gebruikt gaat worden, is het nodig alle werkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk te plannen.

Op die manier kunt u voor uzelf bepalen wanneer de woning of delen ervan al dan niet beschikbaar zijn, of dat u andere oplossingen voor uw verblijf zult moeten zoeken.

Uw aanwezigheid kan zowel storend als controlerend werken en dient in goed overleg geregeld te worden.

In de planning zal moeten opgenomen worden wat er gedaan moet worden, wanneer dat gebeurt, maar bijvoorbeeld ook wat de bewoner eventueel aan voorbereidingen moet treffen. Hoe nauwkeuriger deze zaken op elkaar aansluiten, hoe geringer de overlast zal zijn van de werkzaamheden.

Is renovatie, verbouwing en/of onderhoud in 1 dag mogelijk?

De tijdsvraag is natuurlijk direct afhankelijk van wat er precies moet gebeuren. Zo kan er in 1 dag heel wat schilderwerk afgeleverd worden, bepaalde onderdelen vervangen of wat achterstallig onderhoud gedaan worden. Het is zelfs al mogelijk een badkamer in één dag te laten vervangen.

Overigens is niet alleen de grootte van de taak, maar ook de hoeveelheid inzetbare vakmensen van belang. Een goed georganiseerd aannemersbedrijf, waarbij de mensen elkaar niet in de weg lopen, en de planning nauwgezet wordt uitgevoerd kan binnen één dag heel veel werk verzetten en de overlast tot een minimum beperken.

Veranderingen aan je huis kosten tijd, geld en bieden overlast. Laat je dus bij renovatie, verbouwing en zelfs onderhoud goed informeren, vraag offertes aan en zorg ervoor dat er zorgvuldige, uitvoerbare, maar ook controleerbare planningen getoond kunnen worden.

Meer van dit soort artikelen? ISGP heeft er meer!

Alle berichten

Hoe werkt een Turkse bruiloft?

Hoe werkt een Turkse bruiloft?

Een Turkse bruiloft is een feestelijke gelegenheid waarbij familie en vrienden samenkomen om het huwelijk van twee personen te vieren. Het kan een uitgebreid evenement zijn dat meerdere dagen duurt en verschillende tradities omvat. Hieronder staan enkele van de...

Wat is content marketing?

Wat is content marketing?

Contentmarketing is een type marketingstrategie waarbij waardevolle, relevante en consistente content wordt gecreëerd en gedeeld om een ​​duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden, met als uiteindelijk doel het stimuleren van winstgevende...